Sportovní odpoledne ve ŠD

13/06/2017


SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

aneb

CESTA KOLEM SVĚTA

 

Celý rok jsme se v družině seznamovali s divy, záhadami a tajemstvími světa. Toto téma se promítlo i do našeho sportovního odpoledne.  

Školní hřiště představovalo zeměkouli, po které jsme „cestovali“ na koloběžkách, na chůdách, jako opice, plížením apod. Postupně jsme plnili úkoly na 12 stanovištích. Nakrmili jsme lochnesku, poskládali hrad Kamelot, zkusili střelbu z luku jako Robin Hood, hledali irské skřítky leprikony a spoustu dalšího. 

Všichni jsme získali plný počet bodů a za to nás v družině čekala sladká odměna v podobě nanukových dortů.

Moc děkujeme žákům 9. tříd a paní učitelce Erice Suchovské, kteří nám s přípravou a realizací sportovního odpoledne pomáhali. 

 

Mgr. Ludmila SotolářováNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem