Už vím jak ... poskytnout první pomoc

15/10/2020


UŽ VÍM, JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

 

Co to je první pomoc? A co všechno to zahrnuje? Na všechny tyto otázky nám v rámci projektového odpoledne odpověděl Bc. Michal Fraňo.

Na začátku jsme se dozvěděli, co všechno první pomoc obnáší, kdy ji můžeme potřebovat a hlavně - na koho se v takové situaci obrátit. V praktické části si děti navzájem vyzkoušely stabilizovanou polohu a na figuríně také srdeční masáž. Zjistili jsme, jak je důležité umět pomoci raněnému.

 

Monika Gabrielová DiS., ŠD IV.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem