Vánoční besídka ve školní družině

21/12/2018


 

 

Vánoční besídka je poslední společnou akcí roku 2018 ve školní družině. Odpoledne plné písniček básniček a tanečků, kde nechybí ani divadlo o vánočních zvycích a veselý kvíz o pohádkách jsme si moc užili Na závěr si jako vždycky s chutí zazíváme koledy a vzájemně popřejeme.

Také vám přejeme šťastné a veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví a radosti z vašich dětí.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem