Vánoční besídka

08/01/2013


     Poslední společnou akcí před vánočními prázdninami byla besídky. Každá třída školní družiny si připravila program, se kterým vystoupila. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem