Vánoční besídka

22/12/2017


Vánoční besídka ve ŠD

 

Poslední společnou akcí v letošním roce byla vánoční besídka. Každá třída si připravila krátký program. Střídala se vystoupení taneční i hudební, která byla odměňována potleskem. Na úplný závěr jsme si společně s našimi hosty zazpívali koledy. Nálada byla výborná a na všech bylo znát, jak se už na Vánoce těší.   Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem