ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

21/10/2013


Téma na měsíc září bylo jablko a jabloň.

 

CESTA ZA KOUZELNOU JABLONÍ

Jedno odpoledne jsme se vydali hledat kouzelnou jabloň. Šli jsme po značkách a po cestě museli splnit 10 úkolů. Jabloň jsme našli ve školní zahradě. A jak jsme poznali, že je kouzelná? Jednoduše - visely na ní sáčky plné jablíčkových bonbonů.  

UČÍME SE O JABLONI A JABLÍČKÁCH

V přírodovědných činnostech jsme si povídali o jabloních, počítali, jestli má jablko opravdu 5 - 12 semínek atd. Také jsme si vyprávěli, kde všude se objevuje zlaté jablko - v pohádkách, v mytologii nebo jako symbolu králů. 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme zkoušeli nejrůznější techniky, jak vytvořit jablko – obtiskovali jsme, vystříhávali, vytrhávali a lepili. Všechny práce se nám moc povedly a krásně jsme si vyzdobili nástěnky a třídy. 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO

Na konci září byla vyhlášena soutěž "O nejkrásnější jablíčko". Do soutěže se zapojily všechny děti.

V rámci hudebních činností jsme si připravili krátký program, kterým jsme celou soutěž zahájili, a tím také přivítali naše hosty. Ti měli za úkol vybrat nejkrásnější, nejvoňavější a nejchutnější jablko. Byl to úkol velmi těžký, protože do soutěže bylo nahlášeno 84 vzorků. Naše komise to ale zvládla a za to jí moc děkujeme. Vítězná jablka byla odměněna diplomy a potleskem. A co s těmi zbylými? Byla z nich výborná a zdravá svačinka.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem