Speciální pedagožky

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Čechová

e-mail: cechova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: středa 1050 - 1150

 

hlavní úkoly:

  • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
  • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
  • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

 

Školní speciální pedagog – dys: Mgr. Ivanka Jochová

e-mail: jochova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 755 - 840

 

hlavní úkoly:

  • práce se žáky s poruchami učení v kroužku DYS
  • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
  • správa speciálních pomůcek

 

Školní speciální pedagog – logo:  Mgr. Milana Janoušková

e-mail: janouskova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: pondělí 1300 - 1400

 

hlavní úkoly:

  • práce se žáky s vadami řeči a vedení kroužku správné výslovnosti LOGO
  • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem