Výchovná poradkyně

 

 Mgr. Jitka Syrová, vedoucí ŠPP

e-mail: syrova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny:  úterý  1050 - 1150

hlavní úkoly

  • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
  • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
  • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
  • Koordinace péče o žáky s poruchami učení a chování (o žáky s IVP a PLPP).
  • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
  • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

 

Důležité informace a odkazy::


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem