Přehled kroužků  2017- 2018  

 

       
                       

 

Název zkratka den hodina vyučující  
  Aerobik I Aer I středa 14.30-15.15 PaedDr. Kosířová, Mgr. Těthalová  
  Aerobik II Aer II středa 15.30-16.15 PaedDr. Kosířová, Mgr. Těthalová  
  Chemický I   Chem I pondělí 7.00-7.45 Ing. Horvatová  
  Chemický II   Chem II pondělí 14.00-14.45 Ing. Horvatová      
  Dyslektický   Dys     Mgr. Jochová      
  Logopedický   Logo     Mgr. Janoušková      
  Marijánek    Mar  pátek 17.00-18.00 Mgr. Hacarová, L. Hartmanová  
  Mažoretky I   Maž I pondělí 12.35-13.20 PaedDr. Kosířová, Mgr. Březíková  
  Mažoretky II   Maž III čtvrtek 12.35-13.20 PaedDr. Kosířová, Mgr. Březíková  
  Mažoretky III   Maž II pátek 7.00-7.45 PaedDr. Kosířová, Mgr. Březíková  
  Míčové hry  I   Mh I pátek 13.45-14.30 Ing. Bártek  
  Míčové hry  II   Mh II čtvrtek 13.45-14.31 Ing. Bártek  
  Odbíjená I Odb I pondělí 16.30-18.00 Mgr. Jakša        
  Odbíjená II Odb II úterý 15.30-16.30 Mgr. Jakša        
  Vybíjená Vyb středa 7.00-7.45 Mgr. Holubová      
                       
                       
                       

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem