Besedy s paní knihovnicí

08/11/2017


Besedy s knihovnicí – další akce v rámci projektu Celé Česko čte dětem

 

Během měsíce října a listopadu proběhly napříč všemi třídami 1. stupně besedy s paní knihovnicí. Paní Žajdlíková z Městské knihovny ve Veselí nad Moravou postupně navštívila všechny třídy. Zábavnou formou žáky seznamovala s knihami, které si mohla každá paní učitelka vybrat z pestrého seznamu. Témata byla velmi vhodně rozdělena dle věku žáků. Prvňáčci se vydali do říše dobrot. V krátkých příbězích hrálo hlavní roli jídlo, doplněno o zásady správného stolování. Ve třetích a pátých třídách jsme se zase trošku báli, protože jsme zvolili téma Strašidýlka a duchové…bojíme se někdy rádi a Děsivé nemusí být děsné. Páťáky i paní učitelku velmi zaujala kniha Arnošta Goldflama Standa a dům hrůzy. Tuto knihu napsal autor pro své děti, které se, stejně jako většina ostatních dětí, rády bojíJ. A čtvrťáci se zase na hodinu stali detektivy. Paní knihovnice je seznámila s knihou Malí detektivové na stopě. Kniha plná tajemství a napětí s prvky informační výchovy je nejen velmi zábavná, ale děti si mohou ověřit svou pozornost, když vyhledávají odpovědi na otázky vycházející z přečteného textu.  Besedy jsme si moc užili. Někteří žáci, kteří doposud nenavštěvují knihovnu, slíbili, že to brzy napraví a stanou se „opravdovými čtenáři“J.  

                                                           Mgr. Klára Těthalová        

FotogalerieNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem