Chemický kroužek 2022

07/02/2022


Pro nadšence chemie, kterým nestačí běžné školní hodiny a laboratorní cvičení, nabízí naše škola i v letošním školním roce možnost navštěvovat chemický kroužek. Kroužek navštěvuje 20 žáků devátých ročníků, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Jeho náplní jsou zajímavé chemické pokusy, které se z časových důvodů nestíhají v hodinách chemie a které jsou zároveň vítaným zpestřením učiva.

Ing. Marie Horvatová

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem