Chemický kroužek ve šk. roce 2018/2019

09/04/2019


Chemický kroužek

Pro nadšence chemie, kterým nestačí hodiny chemie a laboratorních cvičení, nabízí naše škola i v letošním školním roce možnost navštěvovat chemický kroužek. Kroužek navštěvují žáci devátých ročníků, kteří tak mají možnost vyzkoušet si vlastní znalosti a pracovní zručnost v chemické laboratoři. Náplní kroužku jsou zajímavé chemické pokusy, které se z časových důvodů nestíhají provádět v hodinách chemie či v laboratorním cvičení. Spoustu ukázek, které dokumentují činnost žáků nejen v chemickém kroužku, si můžete prohlédnout v rubrice Ukázky žákovských prací (http://www.zsbzenec.cz/ukazky-zakovskych-praci).

 

Ing. Marie Horvatová


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem