Den dětí

12/06/2024


Den dětí – to je 1. červen. Každoročně členky SRPŠ připravují tuto akci na první červnový víkend. Letos jsme se rozhodli pro změnu a zvolili jsme 31. květen, což byl pátek, aby se mohli zúčastnit všichni žáci.

Den dětí – to by měl být den plný radosti, smíchu, her a zábavy. Proto jsme nachystali na tři desítky různých aktivit, na jejichž realizaci i výrobě herních prvků se významně podíleli deváťáci, za což jim náleží veliké poděkování. Dík patří také děvčatům Natálii a Veronice Leciánovým a Lucii Gažákové, které dovedly vystoupením aerobiku rozhýbat i nesmělé a dokonce i odpírače pohybu. Nejprve na hřišti a posléze i ve škole. Poděkování patří také panu Miškarovi, který nabídl nejen ukázku parkouru, ale i nácvik jednotlivých prvků. Netradiční promítání filmů pod kopulí stanu – sférické kino také svým dílem přispělo k pozitivním zážitkům tohoto dne. Děti se těšily i na velký skákací hrad, který jsme bohužel z důvodu nepříznivého počasí museli na poslední chvíli odvolat. Počasí nás sice zahnalo do školy, ale tam už na nás čekalo občerstvení, které připravily ochotné a obětavé maminky ze SRPŠ, kterým také moc děkujeme, stejně tak i SRPŠ, jež celou akci financovalo.                                                                  

Jednotlivé aktivity měly přispět také k budování třídního kolektivu, vzájemné spolupráci a posílení pozitivního klimatu mezi spolužáky. Věříme, že se nám to alespoň částečně povedlo.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem