Den otevřených dveří v základní škole 2023

06/11/2023


V úterý 24. října 2023 se uskutečnil další ze Dnů otevřených dveří v základní škole. Její prostory byly oděny do krásných barevných tónů, tematika podzimu se potkávala s tematikou halloweenskou, květinové vazby, světýlka či dýně dotvářely příjemnou atmosféru. O tu se postarali především zaměstnanci školy, její žáci i maminky ze SRPŠ. Co jsme nabídli návštěvníkům tentokrát? Tvořivé dílny, kvízy, soutěže, módní přehlídku, výstavy výtvarných prací a školních projektů… Možnost zhlédnout nebo si dokonce vyzkoušet některé chemické a fyzikální pokusy, logické hry a hlavolamy… Zúčastnit se haloweenské párty v učebně angličtiny… Zazpívat si s nově vzniklými hudebními uskupeními žáků i zaměstnanců… Prohlédnout si zrekonstruovaná sociální zařízení i zbrusu nové vnitřní dveře… Přidat se k pohybovým aktivitám v tělocvičně… Posedět u kávy a zákusku (napekli paní učitelky, učitelé, správní zaměstnanci, maminky i žáci samotní), setkat se s přáteli, rodiči spolužáků svých dětí, s absolventy… Zkrátka zažít školu! Všem návštěvníkům děkujeme, během pěti hodin vás přišlo okolo 700! A samozřejmě obrovský dík pedagogům, správním zaměstnancům, maminkám ze SRPŠ.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem