Den zdraví 2018

10/05/2018


Den zdraví v naší základní škole

Po celém světě se 7. duben připomíná jako den vzniku Světové organizace zdraví (WHO), je zároveň vyhlášen jako Světový den zdraví. Při této příležitosti se koná celá řada akcí, které nás upozorňují, abychom neustále zlepšovali kvalitu svého života a byli si vědomi odpovědnosti za své zdraví.

I naše základní škola se rozhodla, že se k akcím na podporu zdraví přidá. Proto jsme pátek, 6.dubna 2018,  vyhlásili Dnem zdraví.

V průběhu celého školního roku se snažíme děti vést ke zdravému životnímu stylu nejen v  rámci vzdělávání, ale také i různými programy, které pro děti pořádáme. Naše škola se zapojila do projektu “Ovoce do škol“, pro děti 1. stupně organizujeme výklad o prevenci „Zdravé zoubky“ s názornou ukázkou správného čištění zubů, program Mám zdravé tělo, pro žáky 2. stupně zajišťujeme celou řadu akcí souvisejících s touto tématikou.

 V průběhu měsíce března k nám několikrát zavítala se vzdělávacím  programem Nadačního fondu Albert “Zdravá pětka“ lektorka paní Vlčková, která zprostředkovala žákům jednotlivých tříd 1. stupně ve dvouhodinových blocích pojednání o zdravé výživě s možností přípravy zdravé svačinky. Dětem se akce velmi líbila (příspěvky dětí jsou uveřejněny na webových stránkách školy). Dnu zdraví měl předcházet koncert Hudbou ke zdraví, který se bohužel kvůli vysoké nemocnosti neuskutečnil, proběhne však v náhradním termínu.

Pátek 6. dubna nebyl tedy klasickým dnem, kdy děti usedly do lavic, aby se učily podle učebních osnov, ale vše se točilo kolem zdraví. Pozvali jsme do školy studenty SZŠ v Kyjově, kteří dětem nejen předvedli základy poskytování první pomoci, např. ošetření krvácení, popálenin, ukázali, jak znehybnit poraněné končetiny, stabilizovanou polohu raněného, kardiopulmonální resuscitaci na figuríně, ale také dohlédli na správné provedení úkonů, které si děti na stanovištích zkoušely.  Pozvání přijala také Mgr. Alexandra Korvasová, navázala na studenty SZŠ odborným výkladem a opět názornými ukázkami poskytování první pomoci.

Skvělý program dětem připravila firma Mgr. Drlíkové – Zdravé stravování. Nejprve se  zábavnou formou seznámily  se  zásadami zdravé  výživy, pak na předtištěných listech pomocí samolepek sestavovaly  zdravý talíř. Na závěr každé dítě obdrželo velmi chutnou a hlavně zdravou svačinku doplněnou o vitamíny v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, ale i výborného dezertu z tapiokových perel s kokosovým mlékem. Žáci neradi odcházeli, protože tento program byl velmi dobře připravený a opravdu je zaujal.  Věříme, že je i pozitivně ovlivnil a v budoucnu se budou správně rozhodovat, co je pro jejich zdraví prospěšné a co ne, jak je důležité zdravě jíst a žít.

 Nechybělo ani soutěžení, nejlepší družstva jednotlivých tříd byla po vyhodnocení oceněna diplomem.

 Den zdraví byl pro děti hodně náročný, ale jak dokazují jejich ohlasy, aktivity se dětem moc líbily a  už se těší na další podobné akce. V dalších letech chceme do projektu  zapojit také žáky 2. stupně.

Na téma Den zdraví vznikla ve škole celá řada výtvarných prací, které zdobí třídy i volné prostory školních chodeb.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli organizačně Den zdraví zajistit. Děkujeme zvláště Mgr. Drlíkové, jejíž firma poskytla nemalé finanční prostředky k úhradě veškerých nákladů spojených s programem zdravého stravování; paní Mgr. Korvasové za její čas, ochotu a odborné rady, studentům SZŠ v Kyjově za praktickou část první pomoci a také žákyním 8. tříd za vedení družstev. 

 

Ohlasy žáků:

Zdravá výživa

Děkuji za celou 2. A  za přednášku ze Zdravotní školy z Kyjova. Děkujeme za svačinku a za poučení, jaké svačinky jsou zdravé. V té svačince byla pažitková pomazánka, která mi moc chutnala, cherry rajčátka,  malinový jogurt,  mandarinka, chléb se semínky. Po té jsme dělali otázky z toho, co nás naučili. Potom jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme zkoušeli ošetřit různé druhy zranění – zlomenina, otevřená zlomenina, masáž srdce a popálenina.

Den se zdravou výživou se mi moc líbil.

                                                                                                              Jitka  Burešová      

Den zdraví

Ze Dne zdraví se mi nejvíce líbilo, když jsme byli v tělocvičně. Zkoušeli jsme si, jak ošetřit popáleninu. Mezi prsty nám dala studentka tampony a obvázala ruku. Pak zavěsila na trojcípý šátek. Dále jsme měli ukázku zlomeniny a umělého dýchání.

Den se mi moc líbil.

                                                                                              Beáta  Svozilková

 

Ze Dne zdraví se mně nejvíce líbilo, že nám dali svačinku a že nás naučili umělé dýchání a obvazovat.

Bylo to dobré.

                                                                                              Elenka Vajdíková, 2.A

 

 

Den  zdraví

Líbilo se mi, jak jsme byli v tělocvičně, jak jsme si zkoušeli masáž srdce a zastavit krvácení. Odpovídali jsme na otázky. Dostali jsme zdravou svačinku a vysvětlovali nám, co je zdravé jídlo. Ukázali nám nezdravé potraviny.

Den zdraví se mi moc líbil.

                                                                                                              Skřivánková Zuzka, 2.A

Den zdraví

Líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce a že jsme dostali svačinku a taky že jsme si mohli vyzkoušet ošetřit popálenou ruku. Také nám vyprávěli o první pomoci.

                                                                                                              Radim Lunda, 2.A

Den zdraví

Mně se na tom líbilo, že jsme byli v tělocvičně a naučili jsme se hodně věcí, např. masáž srdce, že vím, kolikrát mám zmačknout srdce – 30 krát. Pak jsme šli do družiny. Tam  jsme se naučili jíst zdravá jídla a zdravou zeleninu a rozlišovat nezdravé jídlo, např. čokolády a sladkosti.

                                                                                                              Sára Neduchalová, 2.A

Den zdraví

Mně se líbilo, jak jsme dělali masáž srdce a vím, že se musí stlačit 30krát.

                                                                                                              Matúš Tůna

Den zdraví

Líbilo se mi, že nám dali svačinku a  jak jsme dělali masáž srdce. Pak jsme ještě jako by ošetřili kamaráda Honzu.

                                                                                              Matěj Forman                  

 

Den zdraví

Den zdraví se mně líbil, protože byla sranda s klukama a holkama, byli jsme dobrá parta. Bavila nás masáž srdce.

                                                                                              David Prokeš, 2.A

Den zdraví

Byli jsme v tělocvičně a naučili jsme se nepřímou masáž srdce a zastavovat tepenné krvácení, obvázat popáleninu a zlomeninu. Pak jsme šli do družiny a lepili zdravý jídelní talíř. Dostali jsme i zdravou svačinku. Potom jsme psali test o zelenině.

Den zdraví byl moc pěkný.

                                                                                              Vojtěch Goliáš, 2.A

 

Den zdraví v 5.B

6. dubna jsme měli nabitý den. Druhou hodinu k nám přijela paní Mgr.Korvasová ze záchranky a na našem spolužáku Filipovi nám názorně předvedla, jak se zachraňuje lidský život. Potom jsme se přesunuli do jazykové učebny, kde nás paní Mgr.Drlíková naučila poskládat zdravý talíř.Za naši práci jsme byli odměněni výbornou zdravou svačinkou. I když byla zdravá, BYLA MŇAM J! Naše vědomosti jsme si prověřili v testech. V tělocvičně na nás čekali studenti ze zdravotní školy, kteří nám názorně předvedli, jak se správně zachovat v situacích, které nás mohou potkat a ohrozit naše zdraví, např. masáž srdce, popáleniny, různé druhy zlomenin a tepenné krvácení. Celý den byl HUSTÝ!

-------

Pozn.: Celou akci zorganizovala paní učitelka Mgr. Marie Julínková, metodička prevence naší základní školy, které tímto děkujeme nejen za zorganizování akce, ale rovněž za zpracování výše uvedeného textu!

vedení školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem