Den Země

29/04/2024


Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz...

Touto písní a úvodním slovem žáků 9. tříd jsme byli naladěni na oslavu Dne Země. Celý den jsme se věnovali aktivitám, které nám měly připomenout, jak je naše Země krásná, ale že její krása je křehká a potřebuje ochranu, kolik darů nám poskytuje, ale zdroje nejsou nevyčerpatelné, měly nám připomenout, že jsme za stav naší Země odpovědní.

Hesla: „Vše, co pochází z přírody, je hodno chvály; pečujme o naši krásnou Zemi; jedna Země, jedno lidstvo“ nás provázely při plnění zábavných úkolů při únikových hrách, skrývačkách, poznávání rostlin a živočichů. Jednotlivá slova, napsaná morseovkou, jsme dostávali na stanovištích a pak jsme z nich složili uvedená hesla. Nezapomněli jsme si připomenout, co je ekologické chování, zásady ochrany přírody, jak správně třídit odpad a také z odpadového materiálu vytvořit výrobky k dalšímu použití. Tak nám vznikly nové hry např. Míčku, hop, pokladničky, hudební nástroje, krásné závěsné ozdoby, rybičky, obaly na květiny aj.

Vyobrazení zeměkoule s přáníčky od každé třídy nám bude po celý rok připomínat nejen hezky a účelně prožitý den, ale i to, jak je důležité, aby každý z nás o naši Zemi pečoval drobnými každodenními kroky.

 



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem