Den Země - 2022

25/04/2022


Nenápadný plakátek na stole ve sborovně „Oslavte s námi Den Země v ZOO“ byl impulsem, jenž vedl k myšlence, abychom se i my v naší škole připojili k celosvětové iniciativě, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a trvá již přes 50 let.

Na 22. duben, Den Země, jsme se opravdu těšili, neboť v období koronaviru nebylo možné uspořádat žádnou společnou akci.

V tento den jsme se na stanovištích v areálu školy dověděli spoustu zajímavých informací od studentů SOU lesnického, kteří svým poutavým výkladem dovedli nejen zaujmout, ale i aktivně do programu naše žáky zapojit.

Součástí programu byl také výšlap v lokalitě Bzence spojený se sběrem odpadků. Celou akci jsme zakončili výsadbou tří stromů za zpěvu písně Chválím tě Země má a přáním „Svou přízeň dej i nám, dej mír a klid“.

Rozcházeli jsme se s pocitem dobře prožitého dne.

 

Mgr. Marie JulínkováNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem