Kampaň obyčejného hrdinství aneb od malých činů k velkým dopadům

13/06/2023


V letošním školním roce se i naše bzenecká základní škola zapojila do projektu Kampaň obyčejného hrdinství, který je součástí programu Obyčejní hrdinové – každý může přispět k ochraně klimatu - je podpořen Nadací OSF v rámci Active Citizens Fund. Akce probíhá každoročně od dubna do poloviny května.

Spolu s dalšími školami jsme vytvořili skupinu 9 773 lidí, kteří chtějí ukazovat, že je stále naděje na zlepšení životního prostředí, že každý z nás může snižovat dopad na klimatické změny např. tím, že budeme šetrněji nakupovat, budeme méně jezdit autem, budeme více šetřit vodou apod.

K realizaci projektu jsme přizvali i širokou rodičovskou veřejnost, aby spolu se svými dětmi vysázeli stromy a byliny na svých zahrádkách, zapojili se do akce Den bez aut aneb do školy pěšky, uspořili díky zkrácené době sprchování vodu, zařadili do jídelníčku bezmasý den a další výzvy.

Kampaň obyčejného hrdinství vychází z principu, že každý člověk má moc zlepšit svět, ve kterém žije, i kdyby to bylo jen o nepatrný kousek. V tomto duchu chceme také působit na naše děti. Odpovědné chování by se nemělo omezit jen na týden v roce, ale mělo by se stát součástí našeho každodenního života. Je důležité začít a vytrvat v malých činech každý sám u sebe a společně dosáhnout zlepšení kvality života na této zemi. Proto se i v dalších letech chceme těmto aktivitám intenzivněji věnovat.

 

Mgr. Marie Julínková, školní metidička prevence

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem