Koncert pro družinu

01/02/2019


Náš starší pěvecký sbor Šmoulové navštěvují dvě žákyně, které se budou letos hlásit na konzervatoř do Brna a Kroměříže. Jsou jimi Zdeňka Malačková (sólový zpěv) a Sabina Formanová (housle). Také Eliška Haringová, naše bývala členka, se bude hlásit na stejnou školu, ale obor si zvolila hudebně – dramatický. Z tohoto důvodu jsem dívky oslovila, zda by si svůj repertoár k přijímacím zkouškám chtěly zahrát a zazpívat před publikem. Jako posluchače jsme pozvali školní družinu a ostatní členy pěveckého sboru. Koncert se konal ve čtvrtek 3. 1. 2019 v učebně hudební výchovy. Slyšeli jsme lidové písně, ale i skladby od různých interpretů a také recitaci textu Williama Shakespeara v podání Elišky Haringové.

Tímto bych chtěla dívkám poděkovat za jejich vystoupení a zároveň jim přeji, ať se jim jejich výkony povedou i u přijímacích zkoušek! 

Mgr. Veronika Stašová

 

FotogalerieNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem