Lesní pedagogika

07/11/2023


Ve čtvrtek 2. 11. 2023 připravili studenti Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví pro děti 4. tříd program s názvem Lesní pedagogika. 

Akce proběhla v lese u areálu školy /Bzenec- Přívoz/. Děti plnily úkoly na 7 stanovištích. Poznávaly stromy, zvířata, lovecké psy, zkusily si řezat dřevo a pozorovaly sázení stromků. 

Tato akce byla  poučná a taky zábavná.  Dětem se dopoledne v lese velmi líbilo. 

 

PaedDr. M. Kosířová

 



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem