Úspěch v olympiádě mediální gramotnosti

03/11/2023


Koncem října se žáci naší školy: Michal Ševčík, Ludvík Sigmund, Ema Staňková, Monika Drozdyová, Vojtěch Marčík a Julie Gasnárková zúčastnili celostátní soutěže s názvem Olympiáda mediální gramotnosti (OMG). Soutěž je určená žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jejím cílem je zjistit, jak se žáci dokáží orientovat ve světě současných médií, jak dokáží používat kritické myšlení i správně a věcně argumentovat.

Soutěž probíhá ve dvou kolech, a to školním a celostátním. Školní kolo proběhlo on-line formou 20. 10. 2023. Soutěžící během 40 minut odpovídali na otázky, při kterých buď vybírali odpověď z nabídky, nebo odpovídali sami. V druhé části testu mohli používat internet. Tato část byla mimo jiné zaměřena i na rozpoznávání dezinformací, rozeznávání rozdílů mezi „seriózním” a „bulvárním“ zpravodajstvím, rozeznávání typů mediálních sdělení a typických výrazových prostředků.

A výsledek: čtyři z šesti soutěžících prokázali lepší znalosti, než je celorepublikový průměr, Michal Ševčík se umístil na 33. místě z celkového počtu 11202 účastníků, čímž si zajistil postup do finále. To se bude konat 1. prosince v Praze za účasti největších mediálních partnerů:  České televize a společnosti O2. Blahopřejeme a Michalovi budeme držet pěsti!!

 

FotogalerieNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem