Pasování na čtenáře 2024

18/06/2024


Dne 18.6. 2024 proběhla krásná akce v kapli Sv. Floriána ve Bzenci. Naši prvňáčci se oficiálně stali čtenáři. Za účasti pana starosty, paní ředitelky a rodičů, pan král pasoval děti do čtenářského řádu. Paní královně pak museli čtenáři slíbit, že budou dodržovat čtenářský řád. Děkujeme tímto SRPŠ za zakoupené knihy, které děti dostaly do svých čtenářských začátků.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem