Pasování na čtenáře

29/06/2022


 

Několik dnů před skončením školního roku se v kapli sv. Floriána a Šebestiána konala malá slavnost – děti prvních tříd byly slavnostně pasovány do řad čtenářů. Za pouhých deset měsíců, které uplynuly od chvíle, kdy poprvé usedly do školních lavic a většina z nich neznala víc, než písmenka ve svém jméně, se naučily číst natolik, že každý z nich zvládl přečíst celou svou první knížku.

Třídní učitelky Mgr. I. Kunická a Mgr. L. Čechová vše pečlivě zorganizovaly tak, aby dětem připravily pěkný zážitek. Pro ty bylo velkým překvapením, když do sálu vešli za doprovodu pohádkových melodií pan a paní kněžna (manželé Jurasovi) v historických kostýmech, kteří se následně ujali jejich pasování. K dětem promluvila předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti RNDr. J. Jablonická, ředitelka školy PhDr. I. Tranžíková, účast přijali bývalý p. starosta P. Čejka i současný zastupující starosta Ing. arch. E. Ebringer. Do kaple se přišla podívat také spousta rodičů i prarodičů našich prvňáčků a i z jejich ohlasů víme, že šlo o milou a přitom důstojnou akci, která – jak doufáme – se stane akcí tradiční.

 

PhDr. I. Tranžíková, Ph.D.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem