Pasování na čtenáře - 2023

28/06/2023


Několik dnů před skončením školního roku se v kapli sv. Floriána a Šebestiána konala malá slavnost – děti prvních tříd byly slavnostně pasovány do řad čtenářů. Za pouhých deset měsíců, které uplynuly od chvíle, kdy poprvé usedly do školních lavic a většina z nich neznala víc, než písmenka ve svém jméně, se naučily číst natolik, že každý z nich zvládl přečíst celou svou první knížku.

Třídní učitelky Mgr. A. Hrbáčová a Mgr. V. Uhrinová vše pečlivě zorganizovaly tak, aby dětem připravily pěkný zážitek. Pro ty bylo velkým překvapením, když do sálu vešli za doprovodu pohádkových melodií pan a paní kněžna (manželé Jurasovi) v historických kostýmech, kteří se následně ujali jejich pasování. K dětem promluvila ředitelka školy PhDr. I. Tranžíková i starosta města Ing. arch. E. Ebringer. Do kaple se přišla podívat spousta rodičů i prarodičů našich prvňáčků a i z jejich ohlasů víme, že šlo o milou a přitom důstojnou akci, z níž se pomalu stává akce tradiční.

 

PhDr. I. Tranžíková, Ph.D.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem