Přednáška Mgr. J. Haldy

15/11/2021


Ve středu 3. listopadu proběhla v bzenecké základní škole další z cyklu úspěšných  přednášek pro veřejnost na téma Děti – rodina – škola. Naším hostem byl tentokrát lektor, rodinný terapeut a speciální pedagog Mgr. Jiří Halda. Ve své přednášce se věnoval hlavně problematice výchovy dětí předškolního a raného školního věku. Ve své praxi se často setkává s dětmi, které trpí některou z poruch učení či chování. Zdůrazňuje, že k tomu, aby se problém mohl řešit, je třeba si uvědomit, že nejde jen o problém dítěte, ale celé rodiny. Je známo, že různé druhy poruch vycházejí právě z chybných rodinných vzorců. Proto je nutné se orientovat na rodinu jakožto organismus, kde by mělo být všem dobře, kde by se děti měly cítit bezpečně a kde si všichni mají být jisti svým místem…

Z naší školní praxe víme, jak moc je role rodiny důležitá, a také víme, jak na děti působí to, když doma pohoda schází. Není v naší kompetenci do těchto vztahů zasahovat ani je hodnotit, i když tušíme, že právě zde je příčina zhoršeného prospěchu či poruch chování. A právě proto zveme do školy minimálně jednou či dvakrát do roka někoho z odborníků, kteří jsou ochotni podělit se s námi o zkušenosti  ze své praxe.

 

PhDr. Ilona Tranžíková

FotogalerieNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem