Přednáška - Zásady bezpečného užívání sociálních sítí

21/02/2020


Přednáška – Zásady bezpečného užívání sociálních sítí

Ve středu 5.2.2020 byla pro žáky 6. tříd základní školy Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci v rámci projektu E- Bezpečí uspořádána přednáška na téma Zásady bezpečného užívání sociálních sítí – kyberšikana, kybergrooming.

Přednášející Bc. Johana Roubalová zaujala žáky poutavým výkladem dané problematiky, který dokládala konkrétními příklady. Seznámila žáky se základními pravidly a zásadami bezpečného používání sociálních sítí, ochranou osobních údajů, sdílením fotografií, sdílením informací o své domácnosti, jak zacházet se závadným obsahem informací, předala celou řadu užitečných rad. Poučila je o nástrahách agresorů, jak postupovat, stanou-li se předmětem kyberšikany, na koho se obrátit. S žáky vedla živou diskuzi, odpovídala na jejich dotazy, vše řádně objasnila.

Díky přednášce, jak vyplynulo z reakce žáků, si uvědomili, jak „zdánlivě nevinné urážky“ mohou někomu způsobit velké psychické potíže, ba dokonce si oběť mnohdy sáhne i na život.

Upozornila žáky rovněž na zdravotní rizika spojená s nadměrným užíváním sociálních sítí – tzv. myšitidou, syndromem esemeskového krku, tabletovým ramenem, působení modrého světla mobilů aj.

Dle sdělení žáků byla přednáška velmi poučná a přínosná.

 

 

Mgr. Marie Julínková, metodička prevence ZŠ a MŠ Bzenec

 

Reakce žáků:

Přednáška – E-Bezpečí se mi velmi líbila. Některé věci jsem už věděl, ale dověděl jsem se i mnoho nového. Myslím, že případy, které nám přednášející vyprávěla, měly sloužit k tomu, abychom byli na internetu opravdu opatrní a nebrali to na lehkou váhu. Nevěděl jsem o následcích, které mohou nastat z nadměrného užívání elektroniky, např. myšitida, tabletové rameno. Překvapilo mě, jaké techniky člověk dokáže využít k tomu, aby způsobil někomu zlé věci.

Přednášku bych si určitě někdy zopakoval a těším se na další takové přednášky.

 

Přednáška byla poučná, i když některé věci jsem už věděla. Dověděla jsem se, jaké taktiky útočníci používají, abych si na ně dala pozor. Přednášející nám vše hezky popsala a vysvětlila.

 

Uvědomila jsem si, že mám na internetu dávat pozor, s kým si píši a volám, že mám dbát na své bezpečí, že nemám každému důvěřovat. Také jsem si uvědomila, že nemám lidem ubližovat a urážet je.

Myslím, že taková přednáška by měla být na každé škole. Uvědomila jsem si, že bych měla omezit čas strávený na mobilu, tabletu.

Při přednášce jsem se dověděl hodně věcí, na které si na internetu dát pozor. Nejvíc mě zaujalo, jak může někdo někoho tak hrůzostrašně pošpinit a zneužít. Kvůli ponížení si oběti vezmou život. Nevěděl jsem, že elektronika může způsobit i vážné zdravotní problémy.

Přednáška byla zajímavá, vzala jsem si poučení do života. Klidně bych ji ještě jednou absolvovala.

 

 Velmi mě zaujala 2. část. Slovo kybergrooming jsem nikdy neslyšela. Zaujalo mě, že lidé provádějící kybergrooming užívají takové metody k přesvědčení oběti, aby se jim akce dokonale povedla.

Byla jsem smutná z toho, že si děti kvůli kyberšikaně vezmou život. Během 2 hodin jsme se toho hodně  dověděli.

Odnáším si ponaučení, jak jednat bezpečně a mnohé rady, jak odhalit, že mi někdo chce ublížit. Zaujaly mě smutné příběhy lidí.

Líbilo se mi, že nám přednášející vše vysvětlila a řekla nám, co se ve světě děje, na co si dávat pozor.

                                                                                                            

 žáci 6. A, BNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem