Přednášky pro žáky

30/06/2023


Zajímavosti o lidském těle

 

Dvouhodinová přednáška MUDr. Dušana Zhoře – Deset zajímavostí o lidském těle, o kterých se ve škole neučíte, určená žákům 8. a 9. tříd, uběhla velmi rychle, protože byla zajímavá a nabitá informacemi.

Úvodem byli žáci vybídnuti, aby se nebáli udělat něco zdarma, bez nároku na odměnu, pro vyšší dobro, aby bylo ve společnosti lépe. Nebyla to prázdná fráze, neboť sám MUDr. Zhoř investuje nemalé finanční prostředky a svůj volný čas, aby cestoval po světě, kde se učí novým metodám v medicíně, aby obohatil nejen sebe, ale i své kolegy, což se pak projeví i ve zkvalitnění péče o nemocné, kteří potřebují lékařskou pomoc.

MUDr. Zhoř se dotkl témat jako je identifikace člověka, jak zdravě jíst a pít, odpočívat, hovořil o negativních následcích kouření, pití energetických nápojů, o tkáních, které se po poškození neobnoví, o důsledcích odloženého ranního vstávání, spánku aj. Dotkl se také otázky lidského štěstí, hormonů  štěstí a mnoha dalších informací.

Věříme, že si přednášející pro nás i v dalším roce najde čas a obohatí nás svými zkušenostmi a vědomostmi. Přednáška se všem líbila, o čemž svědčí i následující reakce žáků:

 

Přednáška začala představením MUDr. Zhoře. Během jeho prezentace nám vyprávěl o způsobech léčení chorob v různých zemích světa. Také nám představil ideál zdravého životního stylu a jeho praktikování v životě. Dozvěděli jsme se o rizicích nadváhy a zajímavosti o lidském těle. Přestože pan doktor není odborný pedagog, celá jeho prezentace byla srozumitelná a velmi poučná. Přednáška na nás udělala dobrý dojem a dozajista zpestřila náš vzdělávací program.

Za dobře prezentovanou přednášku děkují Sebastián Peška, Zuzana Bezchlebová, Ivana Korbičková a třídy 8.A,B a 9.A,B.


 

Neznalost zákona neomlouvá

 

Dne 16. května žáky 9. tříd navštívil poručík Petr Zámečník z Policie ČR v Hodoníně.

Důvodem jeho návštěvy byla přednáška o trestní odpovědnosti mládeže. Této přednášce předcházela účast žáků devátých tříd na soudním řízení na Okresním soudu v Hodoníně, kterou jim každoročně zajišťujeme.

Poručík Zámečník doplnil žákům učivo OV v oblasti trestního práva, připomenul rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, hovořil o výchovných, ochranných a trestních opatřeních, upozornil na problematiku drog a s ní spojenou kriminalitou.

Žáci hodnotili přednášku i účast na soudním řízení jako užitečnou a obohacující.

 

Mgr. M. Julínková, školní metodik prevenceNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem