Přednášky pro žáky na téma kyberšikana

02/07/2018


 

V rámci prevence sociálně patologických jevů organizujeme pro žáky 5. tříd přednášku o kyberšikaně. Vzhledem k tomu, že jsou i mladší děti zběhlé v užívání sociálních sítí, zařadili jsme přednášku i pro žáky 4. tříd. Považujeme za velmi důležité, aby žáci byli včas poučení o možných rizicích spojených  s užíváním soc. sítí.

 

 

Dne 15.5.2018 navštívil naši školu příslušník Policie ČR. .Důvodem návštěvy byla přednáška pro žáky pátého ročníku na dnes velmi aktuální téma . V rámci programu Prevence patologických jevů byli seznámeni s nebezpečími, které přináší dnešní virtuální svět. Jednalo se o tzv. kybešikanu a s ní spojené možnosti ohrožení dětí školního věku. Žáci  společně s příslušníkem Policie ČR definovali pojem kyberšikany, jak se projevuje a co by měl každý v případě takového ohrožení dělat. Na základě skutečných příběhů nezletilých si žáci uvědomili závažnost situace, která mnohdy vede až k tragickým koncům těch, kteří se s kyberšikanou setkali na vlastní kůži. Žáci měli spoustu dotazů a bylo zřejmé, že toto téma je velmi zaujalo.

Mgr. Klára Těthalová 

 

 

Názory dětí 5.A  na přednášku o kyberšikaně dne 15.5.2018

 • To slovo jsem znal, ale nedokázal jsem ho vysvětlit.
 • Policista vzbuzoval strach, to je asi dobře.
 • Video, které nám policista pouštěl, bylo strašidelné. Trochu jsem se pak bála.
 • Nevěděl jsem, že policie se může dostat na každý účet na FB.
 • Asi si zruším nějaké aplikace v mobilu, protože jsou nebezpečné.
 • Přednáška byla zajímavá a důležitá, ale myslím si, že některé děti si stejně nebudou dál dávat pozor, co na internetu zvěřejňují.

 

Názory dětí 4. A  na přednášku o kyberšikaně

 • Líbilo se mi, že nás upozornili, že nemáme uveřejňovat osobní data
 • Přednáška se mi moc líbila, byla moc zajímavá
 • Pochopila jsem, co je kyberšikana. Policista byl upřímný a milý
 • Je super dozvědět se, co se může stát
 • Už vím, co tam  nepsát
 • Chtěla bych se  o tom dovědět ještě více
 • Tyhle informace se budou určitě hodit

Zpracovala: Mgr. Marie Julínková, metodička prevence                                                                                                                                                      


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem