Rozloučení s deváťáky

14/07/2022


Poslední den školního roku 2021 - 2022 se konalo tradiční rozloučení se žáky 9. ročníků. Uskutečnilo se za účasti třídních učitelek Mgr. J. Žákové a Mgr. R. Lopraisové, ředitelky školy PhDr. I. Tranžíkové, její zástupkyně Mgr. J. Syrové, zastupitele města a současně bývalého pana ředitele Mgr. J. Adamce a členky SRPŠ paní Bc. L. Jurasové.

Žáci si připravili závěrečné proslovy, v nichž poděkovali svým učitelům za to, čemu všemu je naučili, za to, že je připravili k přijímacím zkouškám na střední školy, na něž se úspěšně dostali. Zavzpomínali na uplynulých devět let i v jiných souvislostech – na školní výlety, sportovní kurzy, drobné průšvihy, dobu covidovou… Slavnostní atmosféru umocnila recitace básně J. Seiferta v podání T. Vratislavské, hra na kytaru L. Pavlíčka a úžasné klavírní vystoupení S. Marhefky. Na závěr si všichni společně zazpívali parafrázi známé písně Skončili jsme, jasná zpráva.

K čerstvým absolventům základní školy pak postupně promluvili ředitelka školy, bývalý pan ředitel, třídní učitelky i zástupkyně SRPŠ. Všichni jim popřáli hodně štěstí a studijních i osobních úspěchů do budoucna a vyjádřili přesvědčení, že – ať už je osud zavane kamkoli -  budou vždy na svou školu a na naše město rádi vzpomínat.

Na závěr obdrželi od Mgr. Adamce a PhDr. Tranžíkové pamětní listy, od paní Jurasové pak knižní odměny, které byly zakoupeny z prostředků SRPŠ, za což děkujeme.

 

 

 

PhDr. I. Tranžíková, Ph.D.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem