Školní galerie - výtvarné práce

21/02/2022


Práce žáků základní školy

 

Chodby i některé učebny naší základní školy jsou jednou velkou galerií, v níž jsou průběžně vystavovány jednak výtvarné práce žáků, jednak ty nejzdařilejší projekty, jež žáci zpracovávají v různých předmětech – fyzice, chemii, dějepisu, občanské výchově, českém jazyce…

Ty nejzdařilejší z nich si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích…  A pokud to situace dovolí, rádi Vás v budoucnu přivítáme i na plánovaném dnu otevřených dveří.

PhDr. I. Tranžíková, Ph.D.

Fotogalerie



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem