Školní sport - jaro 2019

03/06/2019


Ze školního sportu

 

V jarních měsících se každoročně konají sportovní soutěže škol v různých odvětvích na úrovních okrsků, okresů a krajských finále.

Žáci naší školy se většiny soutěží pravidelně zúčastňují a dosahují i velmi dobrých výsledků.

Děvčata i chlapci ze čtvrtých a pátých tříd po vítězství v okrsku vybíjené postoupili do okresního finále, kde se dařilo zejména dívčímu družstvu. To po velkém boji skončilo bohužel na druhém místě a vysněné krajské finále se tak muselo obejít bez naší účasti.

Druhé místo v okrsku obsadili i fotbalisté z prvního až třetího ročníku, kteří bojovali na stadionu v Ratíškovicích v Mc Donalds cupu.

Na okrskové úrovni reprezentují školu i naši florbalisté. Zatím však bez výraznějšího úspěchu. Ale vzhledem k široké základně, hlavně mladších ročníků, se jistě blýská na lepší časy.

             K největší sportovní akci škol okresu Hodonín patří každoročně Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou v atletice. Žáci a žákyně II. stupňů mnoha škol soutěžili ve dvou květnových dnech v různých atletických disciplínách na stadionu U Červených domků v Hodoníně.

  Naše družstva si vedla velmi dobře a v početné konkurenci svých vrstevníků se určitě neztratila. Mladší děvčata obsadila 7. místo ze 13 škol, mladší chlapci 8. místo ze 13 škol, starší děvčata 3. místo z 12 škol a starší chlapci 2. místo z 12 škol. Přestože se jedná o soutěž družstev, byly hodnoceny i individuální výkony. Získali jsme celkově pět medailí: Zlato ve štafetě 4x60m starších dívek, stříbro ve štafetě 4x60m starších chlapců, ve vrhu koulí starších chlapců – Lukáš Marčík, bronz ve vrhu koulí starších děvčat – Sabina Formanová a v běhu na 1500m Dominik Novák.

Pochvalu za vzornou reprezentaci školy i města však zaslouží všichni sportovci ve všech sportech a kategoriích. Poděkování samozřejmě patří i učitelům tělesné výchovy, kteří žáky na soutěže připravují.

           

Mgr. Bc. Jiří AdamecNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem