Slavnostní rozloučení se žáky 9. roč. 2023

29/06/2023


V následující fotodokumentaci přinášíme malé ohlédnutí za slavnostním rozloučením se žáky 9. ročníků:

  • 23. června 2023
  • Kaple sv. Floriána a Šebestiána
  • Žákyně a žáci 9. A a 9.B
  • Třídní učitelky Mgr. Sylva Nováková – Uličná, Ing. Marie Horvatová
  • Ředitelka ZŠ a MŠ Bzenec PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D., starosta města Ing. arch. Erik Ebringer
  • Proslovy, recitace, hudební vystoupení, společná závěrečná píseň i slzy dojetí

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem