Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

08/07/2020


Slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků

 

Druhé pololetí uplynulého školního roku bylo pro všechny žáky, učitele i rodiče velmi náročným obdobím. Složitá byla situace hlavně pro žáky devátých ročníků, kteří se připravovali na přijímací zkoušky - spousta věcí byla jinak, než v „normálním“ čase. Výuka sice od května v omezeném režimu probíhala, vzdát se však museli školních výletů, sportovních a kulturních akcí, zkrátka veškerých aktivit, které s sebou závěr školního roku přináší. Nakonec vše dobře dopadlo, přijímací zkoušky většina zdárně zvládla, na střední školy či učiliště jsou v tuto chvíli všichni přijati.

Jedinou akcí, která proběhla v závěru školního roku, bylo slavnostní rozloučení se žáky devátých ročníků. Uskutečnilo se  30. června za účasti starosty města Bzence p. Čejky, vedení školy a třídních učitelů obou devátých tříd. Žáci si připravili závěrečné proslovy, v nichž zavzpomínali na uplynulých devět let strávených v bzenecké základní škole, nezapomněli na  poděkování všem pedagogům, kteří je povinnou školní docházkou provázeli. Zazněly verše na rozloučenou, hra na klavír i závěrečná píseň, kterou si všichni společně zazpívali. K žákům promluvili rovněž jejich třídní učitelé – Ing. Josef Bártek a Mgr. Marta Ondrysková, dále ředitel školy Mgr. Jiří Adamec a samozřejmě také starosta města p. Pavel Čejka, který žákům předal pamětní listy. Třídní učitelé pak odměnili ty nejlepší žáky (ať už za prospěch či další aktivity) knihami, které byly zakoupeny z prostředků Spolku rodičů a přátel školy.

 

PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D., zást. řediteleNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem