Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd

05/07/2018


Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

 

Pátek 29. červen 2018 byl posledním školním dnem pro 43 žáků – absolventů 9. tříd – stráveným v naší základní škole. Slavnostní rozloučení s „deváťáky“ se konalo za přítomnosti ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Adamce, místostarosty města Bzence Ing. Ivana Černého, třídních učitelek Mgr. Jitky Syrové a Mgr. Sylvy Novákové Uličné, zástupkyně SRPŠ p. Boženy Kolaciové a zástupkyně ředitele PhDr. Ilony Tranžíkové.

V krátkém programu vystoupili žáci se svými proslovy, v nichž zavzpomínali na uplynulých devět let a poděkovali svým učitelům;  zazněly tóny kytary, flétny, recitace i zpěv.

Pan ředitel, pan místostarosta a paní učitelky třídní popřáli žákům hodně štěstí do budoucna a vyjádřili přání, aby na svou školu a své město vždy rádi vzpomínali.

Paní B. Kolaciová jménem SRPŠ předala vybraným žákům odměny, tentokrát v podobě deskových her,  pan ředitel pak předal všem absolventům pamětní listy jako vzpomínku na devět let strávených v bzenecké základní škole.

 

PhDr. I. Tranžíková

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem