Ukázky první pomoci

01/11/2022


Sedmáci se učí poskytovat první pomoc

                Ve škole se učíme, že jednou z nejdůležitějších hodnot v našem životě je zdraví. Naším úkolem je o něj pečovat a chránit ho. Někdy se můžeme setkat s nepředvídatelnými situacemi, kdy je život ve vážném ohrožení a je nutné poskytnout první pomoc. Proto poskytování první pomoci by mělo patřit k základním dovednostem každého člověka. Pomoc by měla být rychlá, správná a účinná. A právě tyto dovednosti se nám snažila předat paní Alexandra Korvasová, která pracuje jako záchranářka a krizová interventka.

Kurz probíhal ve dvou lekcích. První den jsme probírali teorii, seznámili jsme se s postupy poskytování první pomoci a s integrovaným záchranným systémem. Druhá část byla zaměřena na praktické ukázky, a hlavně nácvik modelových situací. Naučili jsme se, jak resuscitovat člověka v bezvědomí. Měli jsme k dispozici pět dospěláckých figurín a jednu dětskou. Každá skupinka si na své figuríně mohla procvičit, jak správně resuscitovat. Pak následovala soutěž. Byli jsme rozděleni do tří skupinek. Naším úkolem bylo sehrát scénku o nalezení člověka v bezvědomí na různých místech, zavolat linku 155 a resuscitovat pomocí přístroje s elektrickým výbojem na obnovení srdeční činnosti. Následovalo zhodnocení. Řekli jsme si, v čem jsme chybovali a jaký měl být správný postup. Na všechny naše otázky jsme dostali srozumitelnou odpověď. V tomto kurzu jsme se toho nejen hodně naučili, ale byl to pro nás díky paní lektorce, která celý kurz zajímavým způsobem připravila, také příjemně strávený čas. Nakonec jsme byli odměněni lízátkem, což nám udělalo radost.

 Děkujeme paní Korvasové, že se nám, žákům 7. tříd, věnovala a předala nám své vědomosti a zkušenosti.

                                                                                              Žáci 7. tříd

FotogalerieNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem