Výstava prací z fyziky a chemie 2017

15/06/2017




Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem