Výukový pořad: Přichází zákon

28/02/2020


Výukový pořad – Přichází zákon

 

Těsně před jarními prázdninami, v pátek 14. února 2020, žáci bzenecké základní školy zhlédli pořad s názvem Přichází zákon. Autor projektu Mgr. Vladislav Zezula, původně učitel fyziky, si pro děti připravil poutavé vyprávění na téma: Proč jsem? Z čeho jsem? Co mohu? … aneb zákony lidské a přírodní. Spousta názorných pomůcek, vyrobených samotným autorem, pomohla žákům odpovědi na tyto otázky lépe chápat. Pořad začal vysvětlením teorie velkého třesku,  pokračoval zrodem atomů, vznikem vody a života na Zemi až po vysvětlení podstaty vývoje druhů -  evoluční teorii.  Vše bylo názorně ukázáno také na velkých pohyblivých modelech s různými světelnými a zvukovými efekty. Některé pomůcky si žáci mohli sami vyzkoušet, mohli se ptát na věci, které je zaujaly. Pořad byl vhodným doplněním učiva přírodovědy, fyziky a chemie s přesahem do oblasti věd společenských.

 

PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem