Informace o školní družině

 

Výchovní pracovníci:

  • ŠD I.: Mgr. Ludmila Sotolářová, tel. 730 113 795
  • ŠD II.: Mgr. Andrea Kutálková, tel. 739 309 271
  • ŠD III.: Mgr. Klára Presová, tel. 730 113 781
  • ŠD IV.: Marie Kantoráková, tel. 739 375 944

 

Provozní doba:

  • Ranní družina: 6:45 – 7:45
  • Odpolední družina: 11:35 – 16:00

 

Pravidelné činnosti:     tělovýchovná činnost (tělocvična, plavecký bazén)

                                    přírodovědná a ekologická činnost

                                    hudební a dramatická činnost

                                    výtvarná a pracovní činnost

                                    krátkodobé a dlouhodobé celodružinové projekty

 

Příspěvek na provoz školní družiny:

  • Forma úhrady – na účet: 189 525 0207/0100      konstantní symbol: 0308
  • Září – prosinec                           400 Kč                  splatnost do 30. září
  • Leden – červen                          600 Kč                  splatnost do 31. ledna
  • Zpráva pro příjemce/popis platby: ŠD, jméno a příjmení dítěte (NE RODIČE!)

 

 

Provoz školní družiny pro 1. třídy v týdnu 5. – 8. 9. 2023

Provoz ranní družiny od 6:45 do 7:35 v prostorách ŠD I. a II.

Úterý                    5. 9.       9:35 – 14:00

Středa                  6. 9.       9:35 – 14:00

Čtvrtek                7. 9.       10:40 – 15:00

Pátek                    8. 9.       10:40 – 15:00

Od pondělí 11. 9. 2023 začíná pro 1. třídy běžný provoz, tj. 11:30 – 16:00.

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem