Seznam pedagogických pracovníků ZŠ - šk. rok 2018-2019      
                     
  titul, jméno a příjmení   funkce třídnictví vyučuje předmětům e-mail
1. Mgr. Bc. Adamec Jiří   ředitel školy, uč. 2. st   TV     adamec.zsbzenec@iskola.cz
2. Ing. Bártek Josef     koordinátor EVVO, učitel 2. st. 8.A TV, PV, Př, VKZ, SH bartek.zsbzenec@iskola.cz
3. Mgr. Bártková Tamara   učitelka 1.st. 2.A všechny předměty 1. st. bartkova.zsbzenec@iskola.cz
4. Mgr. Březíková Magda   učitelka 1.st. 5.B všechny předměty 1. st. brezikova.zsbzenec@iskola.cz
5. Ing. Brzicová Klára   asistentka pedagoga         brzicova.zsbzene@iskola.cz
6. Mgr. Buchta Jiří     koordinátor ICT, učitel 2. st.   M, F, Inf, Matp   buchta.zsbzenec@iskola.cz
7. Mgr. Čechová Lenka   speciální pedag., učitelka 1.st. 3.B všechny předměty 1. st. cechova.zsbzenec@iskola.cz
8. Mgr. Daněčková Zdeňka   asistentka pedagoga         daneckovaz.zsbzenec@iskola.cz
9. Gabrielová Monika   vychovatelka ŠD         gabrielova.zsbzenec@iskola.cz
10. Mgr. Gajdová Šárka   učitelka 1.st. 4.A všechny předměty 1. st. gajdova.zsbzenec@iskola.cz
11. Mgr. Hlaváčková Michaela   školní psycholožka         hlavackovam.zsbzenec@iskola.cz
12. Mgr. Hojačová Kateřina   učitelka 2 st.   AJ 1. i 2. st.   hojacova.zsbzenec@iskola.cz
13. Mgr. Holubová Ivanka   učitelka 1.st. 1.A všechny předměty 1. st. holubova.zsbzenec@iskola.cz
14. Holková Michaela   vychovatelka ŠD         holkova1.zsbzenec@iskola.cz
15. Ing. Horvatová Marie   učitelka 2 st. 9.A F, Ch, Inf, M, VV horvatova.zsbzenec@iskola.cz
16. Mgr. Hučíková Radka   učitelka 1. i 2. st.   AJ, DN, PH, TV, VV hucikova.zsbzenec@iskola.cz
17. Mgr. Chmelová Hana   učitelka 2 st. 7.A AJ, RJ, D   chmelova.zsbzenec@iskola.cz
18. Mgr. Janoušková Milana   spec. ped. - logoped, učitelka 1.st. 4.B všechny předměty 1. st. janouskova.zsbzenec@iskola.cz
19. Mgr. Jochová Ivanka   sped. ped. - náprava dys.vad.,učitelka 1.st. 2.B všechny předměty 1. st. jochova.zsbzenec@iskola.cz
20. Mgr. Julínková Marie   metod. prevence, učitelka 2 st.   ČJ, OV     julinkova.zsbzenec@iskola.cz
21. PaedDr. Kosířová Miroslava učitelka 1.st. 4.A všechny předměty 1. st. kosirova.zsbzenec@iskola.cz
22. Mgr. Koželová Andrea   asist. ped., vychovatelka ŠD         kozelova.zsbzenec@iskola.cz
23. Mgr. Kunická Ivana   učitelka 1.st. 3.A všechny předměty 1. st. kunicka.zsbzenec@iskola.cz
24. Mgr. Lopraisová Renáta   učitelka 1. i 2. st. 6.B AJ 1. i 2. st.   lopraisova.zsbzenec@iskola.cz
25. Mgr. Nováková-Uličná Sylva učitelka 1. i 2. st.   AJ 1. i 2. st.   novakovaulicna.zsbzenec@iskola.cz
26. Mgr. Ondrysková Marta   učitelka 2 st. 8.B ČJ, OV, VKZ   ondryskova.zsbzenec@iskola.cz
27. Prokop Lenka     asistentka pedagoga         prokop.zsbzenec@iskola.cz
28. PaedDr. Rákošová Pavla   učitelka 2 st. 7.B TV, Z     rakosova.zsbzenec@iskola.cz
29. Mgr. Sotolářová Ludmila   vedoucí vychovatelka ŠD         sotolarova1.zsbzenec@iskola.cz
30. Mgr. Stašová Veronika   učitelka 2 st.   HV, VV, SZ   stasova.zsbzenec@iskola.cz
31. Suttnerová Erika     asistentka pedagoga         suttnerova3.zsbzenec@iskola.cz
32. Mgr. Syrová Jitka     vých. poradkyně, učitelka 2 st.   M, Inf     syrova.zsbzenec@iskola.cz
33. Mgr. Těthalová Klára   učitelka 1.st. 1.B všechny předměty 1. st. tethalova.zsbzenec@iskola.cz
34. PhDr. Bc.Tranžíková Ilona,Ph.D. zástupkyně  ředitele, uč. 2 st.   ČJ     tranzikova.zsbzenec@iskola.cz
35. Mgr. Zálešáková Iva   učitelka 2 st. 9.B NJ, D     zalesakova1.zsbzenec@iskola.cz
36. Mgr. Žáková Jarmila   učitelka 2 st. 6.A M, Př     zakova.zsbzenec@iskola.cz
                     

Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem