Stravování v MŠ 

 

Výše stravného pro děti v mateřských školách - platí od 1.9.2019:

 

Kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

DPH

doplatek celkem

3-6 let

8,- Kč

19,- Kč

8,- Kč

-

35,- Kč

7-10 let

10,- Kč

22,- Kč

9,- Kč

-

41,- Kč


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem