Stravování v MŠ 

 

Výše stravného pro děti v mateřských školách - platí od 1.9.2023:

 

Kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

DPH

doplatek celkem

3-6 let

11,- Kč

25,- Kč

11,- Kč

-

47,- Kč

7-10 let

13,- Kč

28,- Kč

12,- Kč

-

53,- Kč


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem