Stravování v MŠ 

 

Výše stravného pro děti v mateřských školách - platí od 1.2.2017:

 

Kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

DPH

doplatek celkem

3-6 let

7,- Kč

18,- Kč

7,- Kč

-

32,- Kč

7-10 let

9,- Kč

21,- Kč

8,- Kč

-

38,- Kč

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem