Školská rada

 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Bzenci byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

V současné době (2021-2024) pracuje v tomto složení:

 

Členové jmenovaní zřizovatelem

Ing. Marek Novoměstský (předseda)

RNDr. Jitka Jablonická

 

Členové volení pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Ivana Kunická

Mgr. Jitka Syrová

 

Členové volení zákonnými zástupci žáků

Mgr. Alexandra Korvasová

Ing. Zlatka Skřivánková

 

Jednací řád školské rady

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem