Školská rada

 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Bzenci byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

V současné době (2014 -2017) pracuje v tomto složení:

 

Členové jmenovaní zřizovatelem

Ing. Marek Novoměstský (předseda)

RNDr. Jitka Jablonická

 

Členové volení pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Ivana Kunická

PhDr. Bc. Ilona Tranžíková, Ph.D.

 

Členové volení zákonnými zástupci žáků

Věra Křivánková

Irena-Koukalová - Uličná


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem