Školní vzdělávací program

 

ŠVP školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem