Nejnovější aktuality

23. 12.

2022

01. 07.

2022


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem