Školní poradenské pracoviště - obecné informace

 

Vážení rodiče,

v říjnu 2016 zahájilo v ZŠ Bzenec svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků:

(Pozn.: Při kliknutí na název funkce pracovníka se otevře okno s dalšími údaji a informacemi)

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Jitka Syrová, vedoucí ŠPP

e-mail: syrova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny:  úterý  1050 - 1150

přímá telefonní linka: 518 322 233

 

hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Koordinace péče o žáky s poruchami učení a chování (o žáky s IVP a PLPP).
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

 

Metodička prevence

Mgr. Marie Julínková

e-mail:  julinkova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: úterý  1050 - 1150

 

hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

 

Speciální pedagožky

Mgr. Lenka Čechová

e-mail: cechova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: středa 1050 - 1150

 

hlavní úkoly:

 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

 

 Mgr. Ivanka Jochová

e-mail: jochova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 755 - 840

 

hlavní úkoly:

 • práce se žáky s poruchami učení v kroužku DYS
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • správa speciálních pomůcek

 

 Mgr. Milana Janoušková

e-mail: janouskova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: pondělí 1300 - 1400

 

hlavní úkoly:

 • práce se žáky s vadami řeči a vedení kroužku správné výslovnosti LOGO
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem