Jaro v Kuřátkách, MŠ I.

26/04/2022


JARO V KUŘÁTKÁCH

V naší kuřátkové třídě jsme přivítali jaro se vší parádou. Přivolávali jsme jeho příchod písněmi a básněmi o jaru, o sluníčku, o kytičkách, o počasí... Pozorovali jsme jak rychle nám vyrostou semínka, tvořili jsme krásný klíč k odemknutí jara. Připravovali jsme se na příchod Velikonoc - zpívali jsme, tančili jsme, recitovali jsme. Zjistili jsme, proč se Velikonoce slaví, kde je jejich původ. Kluci vyšlehali děvčata; zasadili jsme si velikonoční osení, vyrobili kraslici. Na zahradě školky jsme hledali schovaný poklad, který pro nás schoval zajíček Ušáček, plnili jsme úkoly pro jeho nalezení. Všechny děti měly z nalezeného pokladu ohromnou radost. 

Kuřátková třída, MŠ I. 

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem