Návštěva hasičské zbrojnice - MŠ III

01/07/2019


NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE VE BZENCI MŠ III.

Po celý školní rok čte dětem hasičské příběhy babička Evička Kuchařová. Dětem se příběhy moc líbí a vždy pozorně poslouchají. Za odměnu jsme se vypravili do hasičské zbrojnice ve Bzenci. Děti se nemohly dočkat. Už na nás čekal hasič pan Igor Otépka a hasička paní Klára Otépková. Oba jim s velkou trpělivostí a nadšením ukazovali hasičské auto, které je potřeba při zásahu. Vyzkoušely si také helmy, poslechly si, jak houká hasičské auto a nadšení nebralo konce ani při ukázce práce s hasicím přístrojem. Hasiči slaví svátek 4.5. – přejeme jim co nejméně zásahů a chceme poděkovat za možnost seznámit se s prací dobrovolných hasičů, která je velmi důležitá a potřebná.

 

                         Ivona Tomaštíková, Radka Holková  MŠ III.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem