Pasování a loučení s předškoláky v MŠ I

24/06/2022


Pasování a loučení s předškoláky v MŠ I

Pasování předškoláků v ZŠ

Na závěr školního roku čekalo naše předškoláky slavnostní rozloučení, pasování předškoláků. Už od rána se předškoláci těšili na to, co je čeká. Dopoledne si pro děti připravili program žáci devátých tříd. Po slavnostním uvítání následoval vědomostní kvíz, zazpívání písničky a pak už přišla chvíle, na kterou všichni čekali-pasování předškoláků paní ředitelkou PhDr. Bc. I. Tranžíkovou Ph.D. Děti jednotlivě poklekly a byly pasovány na ŠKOLÁKA. Dostaly malé dárečky a všichni společně si prošli prostorami školy. Loučení bylo dojemné a doufáme, že děti na mateřskou školu budou s láskou vzpomínat.

Zahradní slavnost a loučení s předškoláky

Odpolední program začal vyprávěním, jak se kdysi žilo. Do programu se zapojily i děti. Sehrály krátkou pohádku ,,Polámal se mraveneček“ a zazpívaly si známé české písničky. Pozvání přijal herec, autor, muzikant a speciální pedagog Ivan Urbánek. Pak následovalo pasování – přijel sám pan král na svém koni. Každé dítě bylo slavnostně pasováno na ŠKOLÁKA.  Na památku obdrželo knihu s věnováním a vysvědčení.  Následovala zahradní slavnost s opékáním špekáčků, všichni si pochutnali i na dalších dobrotách, které rodiče přinesli.  Atmosféra byla příjemná a všichni odcházeli s příjemnými zážitky.

Kolektiv učitelek MŠ I

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem