Rozloučení s předškoláky MŠ III - PASTELKA

24/06/2022


ŠKOLA VOLÁ

 

Abeceda, to nic není,

kdo by se jí, děti bál?

Já Vás vezmu do učení:

Á, BÉ, CÉ, DÉ a tak dál.

Z písmenek se složí slova,

z vět se složí celý svět.

Ten, kdo umí abecedu,

bude všemu rozumět.

 

MŠ III - třída Pastelka

Radka Holková, Ivona Tomaštíková



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem