Vánoční nadílka v MŠ I

21/12/2018


Vánoční nadílka v MŠ I.

V úterý 18.12.2018 oslavila naše školka vánoční svátky besídkou u stromečku, kde každá třída zazpívala koledu a přednesla básničku. Společnou písní „Štědrý večer“ a vinšováním všeho dobrého do přicházejícího roku 2019 se třídy a zaměstnanci MŠ I. rozloučili. Děti si rozdaly dárky a o zábavu po zbytek dne bylo postaráno.

Kolektiv MŠ I.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem