Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

12/09/2022


Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky a jejich rodiče

 

Již tradičně nabízíme Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky.

Jedná se o ucelený program deseti lekcí, v rámci nichž rozvíjíme všechny znalosti a dovednosti dětí, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí nejen zápisu do 1. třídy, ale i nároků kladených na děti na počátku školní docházky. Věnujeme se zejména těmto oblastem: jemná i hrubá motorika, grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, matematické představy, orientace v prostoru.

Šedesátiminutovým lekcím předchází cca 20 minut určených k individuálním konzultacím s našimi zkušenými a pro tento program speciálně vyškolenými učitelkami.

Vzhledem k tomu, že do ES skupinek je zapojeno 8 vyučujících 1. stupně ZŠ, nabízíme zpravidla 4 možné termíny konání, a to pondělí až čtvrtek (dle zájmu a možností rodičů). Jednotlivé lekce probíhají zpravidla ve čtrnáctidenním intervalu. Účastní se jich vždy maximálně 8 dětí se svými rodiči. Každou lekci vedou vždy 2 paní učitelky.

Jako nadstandartní služba je tato zpoplatněna. Cena kurzu se pohybuje kolem 700,- Kč, v závislosti na aktuální ceně materiálů. Každé dítě obdrží 5 složek pracovních listů určených pro práci „ve škole“ i pro domácí přípravu.

Účast na těchto lekcích rodičům umožňuje „být se svým dítětem ve škole“, porozumět možnostem a potřebám svého dítěte, a následně podporovat další rozvoj svého dítěte zcela cíleně (dle individuálních potřeb, pod vedením paní učitelky, s využitím odborných materiálů).

Dětem umožní připravit se na náročné období, seznámit se se svými vyučujícími i s prostorami školy. Absolventi našich ES skupinek nebývají při zápisu rozptylováni ani stresováni neznámým prostředím. Jejich rodiče v září nemívají obavy, že dítě v naší rozlehlé školní budově zabloudí.

Program, který nabízíme již šestým rokem, bude probíhat ve 2. pololetí. Podrobnější informace, ukázky materiálů a domluva termínů proběhne opět v měsíci lednu. O termínu schůzky budete předem informováni.

 

Mgr. Lenka Čechová, speciální pedagožka ZŠ a MŠ Bzenec


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem